Princip

principle
Základní princip zisku energie z odpadní vody – rekuperace

Ve většině průmyslových provozů, jako například v prádelnách, lihovarech, textilních barevnách, plaveckých bazénech, vývařovnách apod. dochází ke ztrátám tepelné energie, mimo jiné i tím, že se vypouští znečištěná odpadová voda, která je ještě teplá. Ta se vypouští buď přímo do kanalizace, nebo se ještě před vypuštěním musí dochlazovat. V každém případě se pro technologický proces voda musela ohřát a vložený energetický potenciál skončí v kanálu.

Speciální výměníky typu SUP nabízejí jedinečnou možnost rekuperace. Tuto energii alespoň částečně získat zpět a vrátit ji do technologie. Jedinečnost konstrukce SUP spočívá v tom, že odpadová voda nevyžaduje před vstupem do výměníku žádné čištění, filtraci, nebo jakoukoliv další úpravu, což celý proces rekuperace značně zlevňuje.

Zároveň dojde k žádoucímu vychlazení odpadu, který je poté možno bez problémů vypustit do kanalizace.

Tímto způsobem lze získat zpět 20 – 50% nákladů vynaložených původně na ohřev vody. Úspora se samozřejmě liší a je logicky ovlivněna množstvím a teplotou zpracovávaného odpadu. Návratnost vložené investice se pohybuje mezi 1-3 roky. Zejména velké aplikace s dvousměnným, nebo ještě lépe nepřetržitým provozem, dosahují obrovsky rychlé návratnosti.

Výměníky jsou vyráběny z nerezového ocelového plechu síly 2–3 mm. První realizované výměníky již slouží 15 let a životnost se odhaduje na 30 – 35 let.

Řada výměníků se vyrábí v takových velikostech, aby bylo možno plynule volit výměník dle vteřinového průtoku odpadu od 0,2 l/s až do 8 l/s. V ostatních případech, které není možno postihnout seriovou produkcí, se navrhují výměníky přímo pro daný případ.