Nově v Nová zelená úsporám – rekuperace odpadní vody

logo-dlouhe

Od 9. ledna je rekuperace odpadní vody zahrnuta do dotačního programu Nová zelená úsporám. Sprchový výměník NELA je v seznamu podporovaných výrobků! Najdete pod kódem SVT21494.

V kombinaci s jiným opatřením je nyní možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém, nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům.