NELA v evropském projektu Sinfonia

Instalace našeho sprchového výměníku NELA v Innsbrucku v projektu SINFONIA-Low Carbon Cities for Better Living.
Projekt Sinfonia je pětiletá iniciativa evropských měst na vytvoření a zajištění kvality života svých obyvatel se zřetelem na snížení energetické náročnosti. Vznikla za spolupráce měst Bolzana a Innsbrucku s cílem dosáhnout 40 až 50% úspor primární energie a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů o 20%. To vše zahrnuje integrovaný soubor opatření kombinujících dovybavení 100,000m2 obytné plochy, optimalizaci distribuční sítě elektřiny, řešení pro dálkové vytápění a chlazení. Další města se přidávají.
Rekuperační sprchový výměník NELA byl zvolen na základě porovnání účinnosti+velikosti+ceny oproti ostatním rekuperačním výměníkům. Níže je pár fotek z instalace.

Více o projektu Sinfonia najdete na http://www.sinfonia-smartcities.eu/.

DSC01635  DSC01633

, , , , , , ,