Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy

Využití odpadního tepla šedé vody

Z důvodu snížení potřeby energie na přípravu teplé vody je možné využívat teplo odpadní vody ve sprchových koutech pomocí rekuperátorů šedé vody umístěných pod vaničkou sprchového koutu. Tyto rekuperátory mají v sobě integrovaný protiproudý výměník tepla, který předává teplo odpadních vod do přítoku studené vody a tímto snižuje podíl teplé vody v požadovaném mixu teplé a studené ve výtoku sprchy. U vany tento princip nefunguje z toho důvodu, že teplá voda se napouští v jiném čase, než odtéká.

Provozní spotřeba energie – nezanedbatelný podíl nákladů na přípravu TV

Využitím rekuperace tepla lze předehřát studenou vodu přibližně na 20 °C. Tím dojde ke snížení spotřeby energie na přípravu teplé vody ve sprše při dosažení běžné výtokové teploty sprchy přibližně o 50 %. Obyvatelé panelových domů v oblastech s cenou tepla ze systému CZT 500 Kč/GJ mohou očekávat návratnost této investice přibližně za 7 let, v oblastech s dražším teplem dříve.

celý článek na tzb-info.cz

Datum: 10.3.2011
Autor: Ing. Lucie Šancová všechny články autora
Ing. Petr Vogel všechny články autora
Ing. Petr Kotek, Ph.D. všechny články autora
Ing. Jan Antonín všechny články autora
Mgr. František Macholda, MBA všechny články autora
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EKOWATT všechny články autora
Recenzent: Ing. Jan Truxa