Drůbežárna Sokolka Polsko – provoz na zpracování kuřat

Do technologického procesu na zpracování kuřat byl instalován výměník typu SUP-4-Z o čtyřech patrech po jednom absorbéru tak, že vždy dvě patra nad sebou tvoří sérii. Z důvodu nedostatku místa se muselo požít toto řešení namísto klasického uspořádání  dvou absorbérů v sérii v jedné rovině. Při paření kuřat při škubání se původně horká voda vypouštěla do kanálu. Nyní se po dohřáti ve výměníku vrací zpět do nádrže pro paření.
Tento výměník je zvláštní tím, že místo odebírání tepla odpadní vodě mu naopak teplo dodává, tzn. že v absorbérech místo čité vody proudí glykol o teplotě cca 90°C. Ten odpadní vodě dodává potřebné teplo pro technologii.

Pracovní teplota pro paření je 65°C. Z nádrže odchází 50°C teplá odpadní voda. Potřebných 15°C jí dodává zhruba 90°C glykol. Znovu dohřátá odpadní voda se pak vrací zpět do pařící nádrže.

Protože je předpokládané větší znečistění kuřecím peřím, je výměník vybaven na přání zákazníka separátním sprchováním činných ploch studenou vodou.